Organisatie ontwikkeling

Organisaties zijn niet langer immuun voor verandering. De wereld om ons heen is dermate complex geworden dat we voortdurend worden blootgesteld aan veranderingen.

Of je nu streeft naar flexibiliteit, innovatie, menselijkheid of wendbaarheid als organisatie, niet iedereen is even enthousiast om deel te nemen aan deze transformaties.

Hoe kun je echter het gewenste doel bereiken zonder hierbij de menselijke maat uit het oog te verliezen?

En hoe zorg je ervoor dat de verandering op gang komt en bijdraagt aan het gewenste resultaat?

Hoe doe jij dit als leider? Ga je voor je eigen doelen of voor het collectief? Doe je dit samen of liever alleen?

 

Mijn ervaring

Mijn ervaring ligt binnen de (semi-)overheid en de (High-tech) industrie. Nou denk je misschien dat is een vreemde combinatie. Echter juist het mensgerichte en het maatschappelijke bij de ene en de zakelijkheid en het resultaatgerichte van andere is een fantastische combi.

Hester van Rooijen

Leiderschapsontwikkeling
(Team) Coaching
Advies

Portfolio

Een greep uit mijn klanten

NXP Semiconductors

Alliander

Vitens

Gemeente Eindhoven

KPN

Stedin

Advies

Wanneer je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Wanneer je iets wilt veranderen in je organisatie kan dat alleen door iets nieuws te doen. Organisaties en teams vallen vaak keer op keer terug op oude systemen en patronen. Dit houdt mensen en organisaties gegijzeld in frustratie en stilstand.

Door met jou/jullie te onderzoeken wat er gebeurt, te luisteren naar de bovenstroom en de onderstroom ontwikkel ik met jou/jullie een adaptief traject waarin je door te verbinden aan de mens beweging creëert en naar je doelen toe beweegt en resultaten behaalt. Hierin werken we samen en zorg ik dat we blijven uitzoomen en verbinden aan het collectieve doel van jouw organisatie.

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling is grotendeels maatwerk, en tegelijk vraagt leiderschap in alle organisaties menselijkheid, inhoud, veerkracht en een stevige ruggegraat.

Leiderschap dat stuurt op het collectieve doel van de organisatie en weet mensen daaraan te verbinden, leiders die weten wanneer in te stappen èn wanneer een ander beter kan instappen. Leiders die onderstroom naar boven kunnen halen en mensen als mensen zien.

Door te verbinden aan de complexiteit van jouw organisatie en de nuance die past bij de omgeving waarin jij en jouw leiders acteren gaat het niet om een one-size fits all aanpak. Het gaat om een aanpak die werkt passend bij jouw en jouw organisatie. Dat betekent dat je bereid bent om in te stappen en ook zelf in de spiegel te kijken.

Teamontwikkeling

Hoe houd je je team in beweging en aangehaakt op de veranderende omgeving waarin ze acteren.

Hoe zorg je voor autonomie en eigen verantwoordelijkheid in je team en zorg je dat er een leerlus ontstaat waarin het elke dag een beetje beter gaat en mensen simpelweg weer plezier krijgen in hun werk.

Over mij

Ik heb al mijn hele leven een fascinatie voor mensen en waarom ze doen wat ze doen. Wat maakt dat een verandering in een organisatie niet doorgezet wordt, wat maakt dat een afdeling keer op keer in dezelfde situatie terechtkomt en wat maakt dat jij niet kiest.

Ik ben gefascineerd door de toekomst en wat daarin allemaal mogelijk is. Van daaruit voel en zie ik wat de potentie is van een organisatie en waar het schuurt. De complexiteit versimpelen, zonder deze te bagatelliseren en mensen weer laten vertrouwen op zichzelf. Ik houd van praktisch.

In mijn jarenlange ervaring als manager, consultant en coach heb ik een basis gebouwd die passen bij een complexe omgeving in een continu veranderende wereld. In één streep van A naar B is er niet meer bij. Leiderschap in deze tijd vraagt menselijkheid, veerkracht en een stevige ruggengraat.

Ik ben al 16 jaar bezig met verandering, wat verandering betekent voor jezelf en hoe veranderingen slagen in organisaties. Hoe fantastisch een ontwerp of nieuw proces ook is, een verandering slaagt alleen wanneer je vanuit de mens acteert en het leiderschap instapt.

Vaak word ik geconfronteerd met de kloof tussen management en werkvloer in organisaties. Een kloof die vaak gebaseerd is op oordeel en aannames, zonder dat er daadwerkelijk een dialoog plaatsvindt. Maar wat mij steeds weer opvalt, is dat de beelden over de richting die men op wil gaan, helemaal niet zover uit elkaar liggen.

Ik houd ervan om deze beelden te verbinden en veranderingen te laten slagen, vanuit een spiegelende, coachende en adviserende rol.

Door te verbinden aan het individu breng ik beweging in het geheel. Ik houd van het werken met mensen gekoppeld aan strategisch inhoudelijke vraagstukken met een maatschappelijke impact.